Siirry sisältöön

Kirjallisuutta vapaaehtoisuudesta

 

Greenfield, E. & Marks, N. Formal Volunteering as a Protective Factor for Older Adults’ Psychological Well-Being. Journal of Gerontology: Social Sciences 59B, 258-264.

Haarni I (2009) ”Pitää lähteä liikkeelle” – aktiivisten eläkeikäisten selityksiä kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan osallistumiselle. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2009: 46 81–94.

Harris, A. & Thoresen, C. (2005). Volunteering is Associated with Delayed Mortality in Older People: Analysis of the Longitudinal Study of Aging. Journal of Health Psychology 10, 739-752.

Hynynen, E-T. (2015). Pyyteetöntä auttamista, henkilökohtaista hyötyä ja persoonatonta ystävyyttä – Vapaaehtoistyön motiivit kolmannen sektorin auttamistyössä. Tampereen yliopisto. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Pro gradu. 

Kuikka, M. (2018). Voimaannuttava vapaaehtoistoiminta. Lapin yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Pro gradu.

Li, Y. & Ferraro, K. (2006). Volunteering in Middle and Later Life: Is Health a Benefit, Barrier or Both? Social Forces 5, 497-519.

Makkonen, M (2008) Osallistumisen iloa ja omia rajoja. Eläkeläiset vapaaehtoistoiminnassa. Julkaisuja nro 4. Helsinki: Eläkeliitto.

Rajaniemi J (2009) Mielekkäästi vapaaehtoistoiminnassa – Tuloksia kyselystä järjestöjen ikääntyneille jäsenille. Raportteja 2/2009. Helsinki: Ikäinstituutti.

Turunen, P. (2018). ”Et ne altruistiset ja itsekkäät syyt, ne on kulkenu tässä koko ajan käsikkäin.” Vapaaehtoisten kokemuksia verkkovapaaehtoisuuteen sitoutumisesta Pelastakaa Lapset ry:ssa. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteellinen tiedekunta. Pro gradu.

Van Willigen, M. (2000). Differential Benefits of Volunteering Across the Life Course. The journals of Gerontology Series B: Psychological and Social Scinences 55, 308-318.

Windsor, T., Anstey, K. & Rodgers, B. (2008). Volunteering and Psychological Well-Being Among Young-Old Adults: How Much Is Too Much? The Gerontologist 48, 59-70.