Siirry sisältöön
Kuva: Pauliina Rökman © Ikäinstituutti.

Kuva: Pauliina Rökman © Ikäinstituutti.

Näkö

Ikääntymisen myötä tyypillisin näköön liittyvä muutos on ikänäköisyys, joka vaikeuttaa lähelle katselua ja tarkentamista. Näön heikentyminen voi vaikuttaa myös iäkkään liikkumiseen ja päivittäisistä toiminnoista selviytymiseen. Onneksi näön muutoksia voidaan nykyisin pääosin korjata sopivilla silmälaseilla tai muilla apuvälineillä. Myös hyvästä yleisvalaistuksesta huolehtiminen tukee iäkkään ihmisen arkea omassa ympäristössään.

Kuulo

Kuulon heikkeneminen ikääntyessä on hyvin yksilöllistä, mutta kuulonalenemien tiedetään yleistyvän iän myötä. Heikko kuulo voi esimerkiksi hankaloittaa keskustelua muiden ihmisten kanssa ja vaikeuttaa itsenäistä asiointia. Kehittyneet kuulon apuvälineet ovat kuitenkin tuoneet helpotuksen monen iäkkään elämään. Apuvälineet sekä oikeat kommunikointitavat, kuten selkeä puhe, ilmeiden ja eleiden käyttäminen sekä puhutun toistaminen tai selventäminen, helpottavat iäkkään ihmisen olemista vuorovaikutuksessa.

Liikkumiskyky

Liikkumiskyvyssä tapahtuu iän myötä muutoksia, kun lihasvoima vähenee, ryhtiongelmat lisääntyvät ja tasapaino heikkenee. Liikkumiskyvyn ylläpitämiseksi kunnosta huolehtiminen on tärkeää. Liikunta on keino vahvistaa lihaksia ja tasapainoa ja tuoda varmuutta liikkumiseen ja arkitoimintaan. Lisäksi liikunta tuottaa hyvää mieltä ja parantaa unen laatua. Monet nykypäivän ikäihmiset liikkuvat ikääntyneiden liikuntaryhmissä tai tekevät voimaharjoittelua kuntosalilla kuten nuoremmatkin.