Siirry sisältöön

Ikääntynyt kaipaa tukeasi kotona asumiseen

Ikääntyessä asuinpaikka ja sen toimivuus ovat tärkeimpiä elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä. Vapaaehtoisena voit lisätä merkittävästi ikääntyneen hyvinvointia tuomalla sisältöä hänen arkeensa ja auttamalla häntä toimintakyvyn ylläpitämisessä. Kyse voi olla läsnäolosta tai konkreettisen avun tai tuen tarjoamisesta.

Kotona vanhana

Noin 90 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä ihmisistä asuu kotonaan ja se on usein myös heidän oma toiveensa. Moni heistä haluaa myös hoitaa itse omia asioitaan ja olla kaikin tavoin aktiivinen, mutta tarvitsee siihen tukea. Riittävän tukiverkoston avulla ikääntynyt voi asua omassa kodissaan vaikka hänen toimintakykynsä olisikin heikentynyt. Myös sosiaalinen aktiivisuus pidentää usein kotona asumisen aikaa.

Seuraa ja apua vapaaehtoiselta

Antamalla vapaaehtoisena apuasi iäkkäälle parannat hänen hyvinvointiaan ja osallistumismahdollisuuksiaan. Iäkkäistä noin puolet asuu yksin.  Vapaaehtoisena ystävänä, kulttuuri- tai liikuntakaverina voit ehkäistä yksinäisyyttä. Auttaessasi iäkästä liikkumaan kodin ulkopuolella edistät myös tasa-arvoisuuden toteutumista ja ikääntyneen itsemääräämisoikeutta.

Lähde mukaan iäkkään iloksi

Yhdessä tekeminen ja toimiminen luovat luonnollista vuorovaikutusta ihmisten kesken. Yhteiset elämykset ja kokemukset saavat ikääntyneen tuntemaan itsensä arvokkaaksi ja lisäävät turvallisuudentunnetta ja viihtyvyyttä.

Esimerkkejä mahdollisuuksista, joilla voit vapaaehtoisena tukea ikääntyneen kotona asumista löydät tämän sivun valikosta. Tai tarvitseeko oma läheisesi tukea? Täältä voit löytää myös esimerkkejä vapaaehtoisten tarjoamasta avusta.

Oman paikkakunnan sekä lähialueen mahdollisuuksiin kannattaa tutustua myös kyselemällä lisätietoa omasta kunnasta sekä paikallisista yhdistyksistä.