Siirry sisältöön
Kuva: Valli ry

Kuva: Valli ry

Ikääntyminen on yksilöllistä

Suomessa keskimääräinen elinikä on noussut nopeasti. Samalla terveiden elinvuosien määrä on kasvanut. Näiden muutosten vuoksi onkin kysytty, että onko vanhuuden aika siirtynyt eteenpäin ja nykyinen 75-vuotias muistuttaakin aikaisemmin elänyttä 65-vuotiasta kuntonsa ja terveytensä puolesta.  Yhä useampi elää siis pidempään ja terveempänä kuin aikaisemmin.

Muutos on liittynyt ennen kaikkea elintason nousuun sekä kehittyneeseen sairauksien hoitoon ja kuntoutukseen. Ikääntymiseen ei siis mitenkään automaattisesti liity heikentynyt terveys tai kasvava avun tarve. Ikääntymisen myötä ihmisessä kuitenkin tapahtuu muutoksia, vaikka vaihtelu yksittäisten ihmisten välillä on erittäin suurta.

Näkö heikkenee ja tätä onneksi nykyisin voidaan paljolti korjata. Valon tarve kuitenkin kasvaa selvästi ja sen vuoksi hyvästä yleisvalaistuksesta huolehtiminen tukee kaikkien iäkkäiden ihmisten toimintaa omassa ympäristössään.

Kuulon heikkeneminen on hyvin yksilöllistä ja kehittyneet kuulon apuvälineet ovat tuoneet helpotuksen monen iäkkään elämään.

Liikkumiskyvyn muutoksiin liittyy usein lihaskunnon heikkeneminen ja sen myötä epävarmuuden tunne liikkumisessa.  Liikunta on keino vahvistaa lihaksia ja tuoda varmuutta liikkumiseen ja arkitoimintaan. Tasapainoa voi myös harjoittaa yksinkertaisten liikkeiden avulla.

Muisti muuttuu ikääntyessä siten, että mieleen palauttaminen kestää usein kauemmin kuin nuorempana. Samoin uuden oppimiseen tarvitaan enemmän aikaa. Sen sijaan asiakokonaisuuksien hahmottaminen kehittyy ikääntyessä paremmaksi. Lähimuistin heikkeneminen arkipäivää haittaavalla tavalla tai ajan ja paikan hahmottamisen vaikeudet eivät kuulu tavanomaiseen ikääntymiseen vaan saattavat olla merkki alkavasta muistisairaudesta.  Muistisairaudet puolestaan vaikeuttavat esimerkiksi ihmisten tunnistamista tai juuri kerrotun tai tehdyn asian muistamista. Muistisairaudet tekevät ihmisen helposti epävarmemmaksi ja sen vuoksi kannustava ja hyväksyvä vuorovaikutus on erityisen hyvä keino tukea hyvinvointia.

Mielen hyvinvointi voi vahvistua iän myötä.  Ikääntymisen myötä monen ihmisen kyky havaita pieniä itselle tärkeitä asioita päivittäisessä elämässä voimistuu. Myös tunteiden säätelyn ja ongelmanratkaisun kyvyt kehittyvät. Malttia, tyyneyttä ja harkintaa pystyy harjoittamaan aiempaa paremmin. Viisauskin käy elämänkokemuksen lisääntyessä aiempaa mahdollisemmaksi. Sen sijaan masennus ei kuulu tavanomaiseen vanhuuteen vaan edellyttää hoitoa.

Ikääntyminen on ainutlaatuista. Naiset, miehet, puolisot, äidit ja isät, iso-tädit, insinöörit ja putkimiehet, tarjoilijat ja lastenhoitajat – kaikki ikääntyvät. Ikä on vain yksi suuntaviitta elämänkulussa ja ihmisten välisessä kohtaamisessa. Iäkkäillä on kuitenkin jotain mitä muilla ei ole – pitkä elämänkokemus. Se on arvo, jota kannattaa hyödyntää vapaaehtoistoiminnassa monin tavoin.

 

Ikä ja oppiminen