Siirry sisältöön

Kirjallisuutta – Mikä motivoi vapaaehtoisuutta eläkeiässä

Barlow J & Hainsworth J (2001) Volunteerism among older people with arthritis. Aging and Society 21, 203–217.

Haarni I (2009) ”Pitää lähteä liikkeelle” – aktiivisten eläkeikäisten selityksiä kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan osallistumiselle. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2009: 46 81–94.

Haarni I (2010a) Eläkeikäisten kohtaamispaikat tekemisen ja tapaamisen yhteisöinä. Gerontologia 24: 3-13.

Haarni I (2010b) Vapaaehtoisuuden tyylit eläkeiässä. PDF

Järviniitty L (2007) Senioriosaajakoulutukseen osallistuneiden motiivit vapaaehtoistoimintaan. Sosiaalialan koulutusohjeman opinnäytetyö.Vantaa: Laurea-ammattikoulu.

MacKean R & Abbot-Chapman J (2012) Older people’s perceived health and wellbeing: the contribution of peer-run community-based organisations. Health Sociology Review 21: 47-57.

Makkonen, M (2008) Osallistumisen iloa ja omia rajoja. Eläkeläiset vapaaehtoistoiminnassa. Julkaisuja nro 4. Helsinki: Eläkeliitto.

Narushima M (2005) ”Payback time”: community volunteering among older adults as a transformative mechanism. Aging & Society 25, 567-584.

Niskanen, Päivi &Tirkkonen, Jonna (2008) ”Siit saa ittelle jotain” Tutkimus Turun seudun vertaisohjaajista. Julkaisuja nro 3. Helsinki: Eläkeliitto.

Pilkington P, Windsor T & Crisp D (2012) Volunteering and subjective well-being in Midlife and older adults: the role of supportive social networks. The Journals of Gerontology Series B Psychological and Social Sciences 67: 249-260.

Rajaniemi J (2009) Mielekkäästi vapaaehtoistoiminnassa – Tuloksia kyselystä järjestöjen ikääntyneille jäsenille. Raportteja 2/2009. Helsinki: Ikäinstituutti. PDF