Siirry sisältöön
Kuva: Ossi Gustafsson © Ikäinstituutti.

Kuva: Ossi Gustafsson © Ikäinstituutti.

Mielen hyvinvointi

Mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan sitä, että yksilö kokee elämässään iloa, toiveikkuutta ja merkitystä sekä löytää voimavaroja elämäänsä myös vastoinkäymisten kohdatessa. Pitkällinen alakuloisuus ja masentuneisuus sen sijaan eivät kuulu tavanomaiseen vanhuuteen, vaan edellyttävät ikäihmisen kohtaamista ja hoitoa.

Mielen hyvinvointi voi vahvistua iän myötä, sillä kyky havaita pieniä itselle tärkeitä asioita päivittäisessä elämässä voimistuu. Myös tunteiden säätelyn ja ongelmanratkaisun kyvyt kehittyvät. Malttia, tyyneyttä ja harkintaa pystyy harjoittamaan aiempaa paremmin. Myös viisauden käsite liitetään ikääntymiseen ja vanhuuteen, sillä sen kehittyminen vaatii yleensä aikaa ja elämänkokemusta.