Siirry sisältöön

Eläkeläisjärjestöihin

Eläkeläisjärjestöt toimivat eläkeikäisten edunvalvonnan ja hyvinvoinnin puolesta. Paikallistasolla toiminta sisältää monenlaista tekemistä ja tilaisuuksia esimerkiksi harrastusten, yhdessäolon ja vapaaehtoisuuden merkeissä.

Eläkeliitto ry 

Eläkeliitto ajaa eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisiä ja aineellisia etuja, edistää ikäihmisten hyvinvointia ja tukee itsenäistä selviytymistä. Toiminta koostuu muun muassa edunvalvonnasta, opinto-, harrastus ja kulttuuritoiminnasta, yhdessäolopalveluista, lomatoiminnasta ja matkailusta. Eläkeliiton työssä tärkeässä roolissa on myös apunen-toiminta, joka tarkoittaa vapaaehtoistoimintaa, erilaisia vertaistukimuotoja ja sopeutumisvalmennusta.

Eläkeläiset ry

Eläkeläiset on Suomen vanhin valtakunnallinen eläkeläisjärjestö. Yhdistys on puolueisiin sitoutumaton eläkeläisten etujen puolustaja ja yhdessäolojärjestö. Eläkeläiset järjestää koulutusta, kulttuuri- ja ohjelmatoimintaa, juhlia, matkoja, erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia sekä eläkeläisten vapaaehtoistoimintaa.

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry 

Eläkkeensaajien Keskusliitto toimii eläkeikäisten toimeentulon, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja muiden arkipäivään liittyvien asioiden edistämiseksi. Lisäksi EKL järjestää erilaisia kursseja ja lomatoimintaa. Tällä hetkellä Eläkkeensaajien Keskusliitossa on meneillään hankkeita, joissa ikääntyvät kohtaavat vapaaehtoistoiminnan kautta toisia ikääntyviä ja joissa opastetaan vertaisohjaajavoimin ikääntyneitä sähköisten palveluiden pariin.

Kansallinen Senioriliitto ry

Kansallinen Senioriliitto toimii eläkeläisten valtakunnallisena yhdyssiteenä, kehittää eläkeläisten sosiaalista turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä ja niiden toteutusta. Toiminta pitää sisällään muun muassa edunvalvontaa ja vapaaehtoistoimintaa. Senioriyhdistykset keskittyvät paikallisella tasolla  yhdessäolon ja monipuolisen harrastustoiminnan järjestämiseen. Yhdistykset ja niiden jäsenet esimerkiksi auttavat eri tavoin huonosti liikkuvia senioreita sekä järjestävät ystävätoimintaa yksinäisille.

Kristillinen Eläkeliitto ry 

Kristillinen Eläkeliitto (Krell) on valtakunnallinen eläkeläisjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää eläkeläisten hyvinvointia ja terveyttä sekä toimia heidän edunvalvojanaan. Liitto toimii kristilliseltä arvopohjalta, ja sen toiminta on yhteiskristillistä.  Yksi tärkeimmistä toimintamuodoista on lähimmäispalvelu, joka on vapaaehtoista lähimmäistyötä.

Svenska pensionärsförbundet

Svenska pensionärsförbundet är med närä 20 000 medlemmar en av de största finlandssvenska medborgarorganisationerna. Svenska pensionärsförbundet har 80 medlemsföreningar, som inbjuder intressanta föreläsare, studiecirklar och samtalskaféer och ordnar kurser till exempel för dom, som är intresserade att fungera som motionskompis. Varje förening eller klubb skapar fritt sitt program enligt medlemmarnas intressen och önskemål.