Siirry sisältöön

Muihin järjestöihin ja yhdistyksiin

Monet  järjestöt ja yhdistykset tarjoavat koulutusta vapaaehtoisille tai vapaaehtoistehtäviä kaikenikäisten eli myös iäkkäiden parissa. Tässä muutamia esimerkkejä sekä valtakunnallisista että paikallisista järjestöistä ja yhdistyksistä.

Apuomena ry

Apuomena on kaikkia lohjalaisia palveleva yhdistysten yhdistys, joka tukee lohjalaisten arkea ja hyvinvointia sekä ehkäisee syrjäytymistä. Yhdistyksen Laurentius -lähimmäispalvelu etsii vapaaehtoisia muun muassa kotona asuvien ikääntyneiden tueksi. Vapaaehtoisena voit toimia esimerkiksi ystävänä ikääntyneelle kotona, juttukaverina soittoringissä tai kunnonkaverina tukemassa ikääntyneen liikkumista.

Kansalaisareena

Kansalaisareena on sitoutumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kansalaisten vapaaehtoista ja omaehtoista toimintaa ja osallistumista sekä lisätä toimijoiden yhteistyötä. Kansalaisareena tekee myös vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi yhdessä vapaaehtoisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kansalaisareenan vapaaehtoisena autat tekemään vapaaehtoistyötä tunnetuksi.

Marttaliitto ry

Martat on kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia sekä kotitalouden arvostusta.  Järjestö antaa jäsenilleen valmiuksia vaikuttaa omassa elinympäristössään ja yhteiskunnassa. Marttayhdistykset ja toimintaryhmät järjestävät myös vapaaehtoistoimintaa. Marttajärjestöön ja sen aktiiviseen toimintaan pääset mukaan liittymällä jäseneksi johonkin marttayhdistykseen.

NNKY

NNKY (Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys) tarjoaa toimintaa kaikenikäisille naisille ja tytöille sekä perheille. NNKY:n tavoitteena on luoda tytöille ja naisille turvallinen elinympäristö, vahvistaa tasa-arvoa ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä kasvattaa vastuullisuuteen. NNKY-liikkeessä voit toimia vapaaehtoisena esimerkiksi kerhonohjaajana, aikuisena tyttötoiminnassa, tapahtumien ja myyjäisten järjestäjänä tai apulaisena postitustalkoissa.

Punainen Risti 

Punainen Risti on Suomen suurin vapaaehtoistehtäviä välittävä järjestö. Se tarjoaa kaikenikäisille monenlaista vapaaehtoista tekemistä kuten ensiapu- ja valmiustoimintaa, ystävätoimintaa, omaishoitajan tukitoimintaa ja terveyttä edistävää toimintaa.  Mukaan vapaaehtoistoimintaan pääset esimerkiksi ottamallla yhteyttä Punaisen Ristin paikallisryhmään.

Seta

Seta on valtakunnallinen ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on kansalaisten yhdenvertainen elämä riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Setalla on vuosittain käynnissä hankkeita, joissa on usein myös mahdollista toimia vapaaehtoisena. Yhdenvertainen vanhuus -hanke kokoaa yhteen hlbti-ikäihmisiä ja heidän läheisiään toimimaan moninaisuuden esiin tuomiseksi vanhustyön kentällä. Setan vapaaehtoisena voit edistää ikääntyneille suunnattujen palvelujen yhdenvertaisuutta.

Siskot ja Simot

Siskot ja Simot on Keski-Uudenmaan alueella toimiva luovan välittämisen yhteisö, joka kannustaa kansalaisia välittämään lähimmäisistään, kohtaamaan heitä ja tuottamaan hyvää mieltä muille ja itselle. Yhteisö organisoi suoraa, matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa eikä yhteisön jäsenen tarvitse liittyä mihinkään järjestöön.  Toimintaa järjestetään yhteisinä tempauksina sekä pienemmissä ryhmissä. Välittämisen keikka on yhteisön toiminnan perusmuoto. Se on tapahtuma, johon kokoonnutaan yhteen noin parin tunnin ajaksi. Teemoina ovat olleet esimerkiksi ulkoilutapahtuma, lettukestit, laulukeikka, pihatalkoot ja pikkujoulut. Jos sinä haluat toimia Siskona tai Simona lähimmäisellesi, ota yhteyttä lähimpään toimintaryhmään.

Suomen Setlementtiliitto 

Suomen Setlementtiliitto on setlementtiliikkeen keskusjärjestö sekä kansalaisjärjestö, jonka toiminta-alue kattaa koko elämän kirjon sivistystyöstä sosiaalisiin palveluihin. Toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta sekä voittoa tavoittelematonta. Paikallisissa setlementeissä on tarjolla niin lyhempiä kuin pidempikestoisia vapaaehtoistehtäviä. Tarvetta on esimerkiksi vertaistoimijoille, tukihenkilöille, erilaisten neuvontapalveluiden vapaaehtoisille sekä tapahtumien ja kerhojen järjestäjille. Mukaan pääset ottamalla yhteyttä paikalliseen setlementtiin.

Kehitysvammaisten tukiliiton Best Buddies -kaveritoiminta

Kehitysvammaisten Tukiliiton Best Buddies -kaveritoiminta yhdistää kehitysvammaisen ja kehitysvammattoman vapaaehtoisten yhdenvertaiseen kaveruuteen. Kaveruus on määräaikaista, mutkatonta yhdessäoloa. Kaveritoiminta ei ole tukihenkilötoimintaa. Kaveripareiksi yhdistetään yleensä samanikäisiä, samaa sukupuolta olevia ja samoista asioista tykkääviä vapaaehtoisia. Toiminnassa ei ole yläikärajaa! Järjestämme kaveritoimintaa Jyväskylän ja Tampereen seuduilla. Järjestämme lisäksi muuta vapaaehtoistoimintaa.