Siirry sisältöön

Vanhus- ja lähimmäistyön järjestöihin ja yhdistyksiin

Suomessa on lukuisia vanhustyötä tekeviä järjestöjä ja yhdistyksiä, joiden toimintaan kuuluvat myös vapaaehtoistehtävät tai vapaaehtoisten kouluttaminen. Tällä sivulla on esitelty valtakunnalliset järjestöt sekä esimerkkejä paikallisista yhdistyksistä, jotka tarjoavat vapaaehtoistehtäviä iäkkäiden parissa.

Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry (Elpy ry) 

Espoon Lähimmäispalveluyhdistys (Elpy) tekee työtä ikääntyvän väestön ja vammaisten hyväksi ja osallistuu aktiivisesti Espoon ikääntyneiden palvelujen kehittämiseen. Vapaaehtoistoiminta on ollut yksi yhdistyksen toiminnan kantava voimavara sen perustamisesta alkaen. Vapaaehtoisille on tarjolla monipuolisia mahdollisuuksia toimia ikääntyneiden parissa ja tuoda heille vaihtelua ja virkistystä arkeen.

Ikäinstituutti

Ikäinstituutti on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää hyvää vanhenemista tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen keinoin. Ikäinstituutin keskeisenä tarkoituksena on ikääntyneiden toimintakyvyn ja osallisuuden edistäminen, ja tärkeimmät asiantuntemusalueet liittyvät iäkkäiden liikuntaan ja mielen hyvinvointiin. Ikäinstituutti kouluttaa myös vapaaehtoisia ja vertaisohjaajia esimerkiksi ulkoiluystäväksi.

Kotien Puolesta Keskusliitto ry

Kotien Puolesta Keskusliitto on yleishyödyllinen, valtakunnallinen vapaaehtoistyö- ja lähimmäispalvelujärjestö. Toiminnan tavoitteena on kansalaisten hyvinvoinnin tukeminen, osallistumismahdollisuuksien luominen ja ikääntyneiden aktiivisuuden ja omatoimisuuden säilyminen. Kotien Puolesta Keskusliitto tukee ikääntyneiden selviytymistä arjessa sekä pyrkii estämään syrjäytymistä. Järjestön paikallisyhdistykset järjestävät vapaaehtoistoimintana erilaista kerho-,  virkistys- ja valistustoimintaa. Vapaaehtoistehtäviä voit tiedustella suoraan  yhdistyksistä.

Käpyrinne ry 

Käpyrinne toimii ikääntyneiden ihmisten hyvän elämän, turvallisen asumisen ja osallisuuden mahdollistajana. Monipuolisen vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on tuoda iloa ja lämpöä kaikille osapuolille – niin autettaville kuin auttajille. Vapaaehtoisena voit hyödyntää jo olemassa olevaa osaamista  tai opetella uusia kykyjä. Mutta se myös riittää, että osaat olla läsnä ja kuunnella.

MEREO/Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry 

MEREO/Vanhusten Palvelutaloyhdistys toimii aktiivisena hyvän ikääntymisen edistäjänä. Tavoitteena on ikääntyneen toimelias, mielekäs ja sisällöltä rikas arki. MEREO palvelee pääkaupunkiseudun ikääntyvien asukkaiden tarpeita tarjoamalla muun muassa vuokra-asuntoja sekä kotona asumista tukevaa toimintaa ikääntyneille. MEREOn vapaaehtoisena voit toimia pääkaupunkiseudulla ikääntyneiden parissa omien mahdollisuuksiesi mukaan.

Omaishoitajat ja läheiset -liitto  

Omaishoitajat ja läheiset -liitto on omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa edunvalvonta- ja tukijärjestö. Paikallisyhdistyksissä omaishoitajat saavat neuvontaa ja tietoa sekä tapaavat samassa elämäntilanteessa eläviä ihmisiä. Yhdistykset järjestävät omaishoitajille erilaisia vertaisryhmiä, retkiä, tapahtumia ja virkistystä.

Pyhtään Mäntyrinne ry 

Pyhtään Mäntyrinne  toimii ikääntyneiden tukena Pyhtäällä.  Mäntyrinne on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on parantaa vanhusten ja vammaisten elin- ja asuinoloja sekä edistää heidän hyvinvointiaan. Yhdistys muun muassa ylläpitää vanhusten asuntoja ja palvelutalotoimintaa. Palvelutalo Mäntyrinteessä on monia mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan.

Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry POLLI

Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset (POLLI) toimii omaishoitoperheiden ja läheisten aseman parantamiseksi ja tukemiseksi. POLLI kehittää omaishoitajien tukitoimia Helsingissä ja Vantaalla. Vapaaehtoiset ovat POLLIn voimavara. Vapaaehtoisena voit toimia esimerkiksi soppa-avustajana tai Pollipukuilijana.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry (Valli ry)

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry (Valli ry) toimii jäsenjärjestöjensä edunvalvojana, mutta myös vanhustenhuollon asiantuntijayhteisönä. Jäsenjärjestöissä on tarjolla monipuolisia vapaaehtoistehtäviä, joista voi tiedustella suoraan oman paikkakunnan järjestöstä.  Parhaillaan Vallissa on meneillään verkostohanke, jossa luodaan eri puolille Suomea ikääntyneiden vertaispaikkoja, Iloa Arkeen –pysäkkejä. Ne ovat vapaaehtoistoimintaan perustuvia tiloja, jotka vähentävät yksinäisyyttä, vahvistavat yhteisöllisyyttä ja antavat mielekästä sisältöä elämään sekä ikääntyneille että vapaaehtoisille.

Vanhustyön keskusliitto ry 

Vanhustyön keskusliitto (VTKL) edistää vanhusten ja ikääntyvien hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Keskusliiton jäsenyhteisöt tarjoavat runsaasti erilaisia palveluita ikääntyneille eri puolilla Suomea ja useat tahot järjestävät myös vapaaehtoistoimintaa.  Helsingissä Senioritoiminta organisoi ryhmä- ja vapaaehtoistoimintaa kotona asuville iäkkäille ihmisille. Lisäksi VTKL tarjoaa Ystäväpiiri-koulutusta ryhmänohjaamisesta kiinnostuneille vapaaehtoisille ja ammattilaisille.