Siirry sisältöön
Kuva: FotoFuusio © Ikäinstituutti.

Kuva: FotoFuusio © Ikäinstituutti.

Vapaaehtoisuus rikastaa elämää

Vapaaehtoisuus tuo iloa ja merkitystä tekijälleen. Vapaaehtoisena voit myös olla osa tukiverkkoa, jonka avulla ikäihminen voi elää täysipainoista elämää omassa kodissaan toimintakyvyn heikentymisestä huolimatta.

Avuksi ja seuraksi ikäihmiselle

Vapaaehtoisena voit lisätä merkittävästi ikääntyneen hyvinvointia tuomalla hänen arkeensa elämyksiä ja kokemuksia sekä auttamalla häntä toimintakyvyn ylläpitämisessä. Kyse voi olla läsnäolosta tai konkreettisen avun tai tuen tarjoamisesta, kuten asiointiavusta tai ulkoiluystävänä toimimisesta. Vapaaehtoisena voit myös ehkäistä yksinäisyyttä. Yhdessä tekeminen ja toimiminen lisäävät ikäihmisen turvallisuudentunnetta ja viihtyvyyttä ja saavat ikääntyneen tuntemaan itsensä arvokkaaksi. Auttaessasi iäkästä liikkumaan kodin ulkopuolella edistät myös yhdenvertaisuuden toteutumista ja ikääntyneen itsemääräämisoikeutta.

Lähde mukaan myös omaksi iloksesi!

Vapaaehtoisuus antaa sykähdyttäviä kokemuksia, kun huomaa, miten voi ilahduttaa ja olla hyödyksi toiselle pientenkin tekojen avulla. Vapaaehtoistoiminta voi avata uuden näkökulman omaan itseen ja elämään ja auttaa löytämään toisenlaisia rooleja ja tekemistä kuin kotona tai työelämässä. Vapaaehtoisena voit myös kehittää osaamista ja taitoja, jotka eivät ehkä muualla pääse näkyviin. Moni kokee myös vapaaehtoistoiminnan ikääntyneiden kesken erityisen tärkeäksi. Samankaltaisessa elämänvaiheessa olevien on helpompi ymmärtää toisiaan. Kohtaamalla itseään vanhempia ja kokeneempia ihmisiä voi saada arvokasta oppia vaikeista elämäntilanteista selviytymiseen.

Lue lisää auttamisen tavoista sivun vasemmasta valikosta. Mikä on sinun tapasi olla avuksi?