Siirry sisältöön

Ikä ja oppiminen

 

Seniori ja juniori oppivat eri tavalla. Aikuisen vahvuuksina oppimisessa ovat motivaatio ja elämänkokemus. Juuri kokemuksesta on etua uuden oppimisessa. Ikääntyessä uuden tiedon tallentaminen muistiin saattaa vaikeutua, jos tietoa tulee kerralla paljon. Muisti ei kuitenkaan automaattisesti heikkene kaikilla iäkkäillä ja henkilökohtaiset erot ovat suuria. Mieleenpainamis- ja -palauttamiskyky hidastuvat vähitellen iän myötä, mutta vuosien mittaan kehittyneet kokonaisuuksien hahmottamisen sekä asioiden yhdistelemisen taidot ovat apuna uusia asioita opiskeltaessa.

Opiskelu kannattaakin muokata ikäystävälliseksi ja varata sille aikaa ja sopiva ympäristö – uuden asian liittäminen aiempaan tukee mieleen painumista ja siksi asioiden pohtiminen sekä niistä keskustelu kysymyksineen ja vastauksineen ovat tärkeä osa oppimista.

Muistin mahdollisimman hyvään säilymiseen voi vaikuttaa itsekin. Hyvä fyysinen terveys ja psyykkinen tasapaino ja myönteiset asenteet edistävät muistitoimintoja. Sosiaalinen aktiivisuus kuten ystävien tapaaminen tai järjestöelämään osallistuminen vaikuttavat myönteisesti muistamiseen. Uuden kokeilu ja haasteisiin vastaaminen laittavat aivot työskentelemään ja auttavat muistin säilymisessä.

Kirjallisuutta:

Heikkinen, E. & Jyrkämä, J. & Rantanen, T. (toim.) Gerontologia. Duodecim. 2016

 

Takaisin Ikätietoa-sivulle