Siirry sisältöön
Kuva: Dreamstime.com

Kuva: Dreamstime.com

Omannäköistä elämää

Monet eläkkeelle jääneet näkevät eläkeiän myönteisenä elämänvaiheena. Työkiireiden jäätyä pois avautuu uudenlaisia mahdollisuuksia oman näköiseen elämään. On kiinnostavaa pohtia sitä, mistä asioista oma hyvä elämä koostuu ja miten voi tukea ja hyödyntää omia voimavarojaan. Pitkä elämänkokemuskin tarjoaa rohkeutta toteuttaa omia toiveita ja olla oma itsensä.

Iloa auttamisesta

Vapaaehtoistoiminta voi eläkeiässä avata uuden näkökulman itseen ja elämään – vapaaehtoisena voi löytää toisenlaisia rooleja ja tekemistä kuin kotona tai työelämässä. Vapaaehtoisena voi myös kehittää taitoja ja osaamista, jotka eivät ehkä muualla pääse näkyviin. Eikä haittaa, jos ei vielä jotakin osaa: vapaaehtoistoiminta opettaa tekijäänsä.

Moni kokee vapaaehtoistoiminnan ikääntyneiden kesken erityisen tärkeäksi. Samankaltaisessa elämänvaiheessa olevat ymmärtävät toisiaan helpommin. Itseään hiukan vanhempia eläkeikäisiä kuuntelemalla ja auttamalla saa myös arvokasta oppia vaikeista elämäntilanteista selviytymiseen. Toisaalta on myös antoisaa auttaa nuorempia ja siinä elämänkokemus on pelkkää plussaa.

Vapaaehtoisuus tekee hyvää

Vapaaehtoistoiminnan on todettu vaikuttavan iäkkäiden ihmisten hyvinvointiin myönteisesti. Vapaaehtoistoiminta kasvattaa sosiaalista verkostoa, mikä vähentää yksinäisyyden tai eristäytyneisyyden tunnetta. Kotoa liikkeelle lähteminen ja muiden tapaaminen vapaaehtoistoiminnan merkeissä kohentaa hyvinvointia ja elämänlaatua myös tuomalla päivärytmiä elämään. Elämänhallinnan tunne lisääntyy ja elämään ollaan tyytyväisempiä. Vapaaehtoisuus antaa myös sykähdyttäviä kokemuksia, kun huomaa miten voi ilahduttaa ja olla hyödyksi toiselle pientenkin tekojen avulla.

Vapaaehtoisuudella on lisäksi terveyttä edistävä ja ylläpitävä vaikutus: koettu terveys on vapaaehtoisina toimivilla ikäihmisillä keskimäärin parempi kuin sellaisilla samanikäisillä, jotka eivät toimi vapaaehtoisina.