Siirry sisältöön

Mitä tehdä

Seniorivapaaehtoisena voit antaa aikaasi sekä vaikuttaa konkreettisilla teoilla.  Voit toimia esimerkiksi juttukaverina, asiointiapuna, ulkoiluseurana, talkkariapuna, atk-apuna, tapahtuma-avustajana, säestäjänä tai varamummona tai -vaarina. Voit myös toimia vertaisohjaajana ryhmässä ja tuoda oman osaamisesi muiden iloksi.

Tämä sivu tarjoaa esimerkkejä erilaisista vapaaehtoismahdollisuuksista seniorina, mutta se ei pysty esittelemään kaikkia vaihtoehtoja. Kannattaakin ottaa selvää oman paikkakunnan ja lähialueen paikallisista toimijoista.

Eläkkeellä yhdistystoimintaan

Perinteisen eläkeläisjärjestötoiminnan tavoite, eläkeläisten etujen ajaminen ja hyvinvoinnin edistäminen pitää paikallisella tasolla sisällään myös monenlaista vapaaehtoistoimintaa esimerkiksi harrastusryhmien ja luottamustehtävien muodossa.

Yhdessäolo

Yhdessäoloon liittyvä vapaaehtoistoiminta sisältää esimerkiksi vertaistukea, ystäväpalvelua ja erilaisia tukipalveluja sekä mummo- ja vaaritoimintaa.  Nämä vapaaehtoistehtävät edellyttävät yleensä jonkinasteista sitoutumista, mutta tarjolla on myös erilaisten tapahtumien järjestämiseen osallistumista.

Kulttuuri

Kulttuurin alan vapaaehtoistehtävät pitävät sisällään laajan kirjon kulttuuritoimintaa muun muassa teatterista kuorolauluun ja kirjallisuuteen. Vapaaehtoinen voi esimerkiksi ohjata erilaisia ryhmiä, olla mukana järjestämässä tapahtumia, keräämässä rahaa tukiyhdistyksissä tai toimia kulttuuriluotsina. Kulttuuriluotsit ovat koulutettuja vapaaehtoisia, joiden tehtävänä on toimia rohkaisijoina, oppaina ja kavereina ihmisille, joiden ei muuten tulisi lähdettyä kulttuurikohteisiin.

Liikkuminen ja ulkoilu

Liikuntaa ja ulkoilua on tarjolla monenlaisille, erikuntoisille ja myös erilaisen toimintakyvyn omaaville ikääntyneille. Toimintaa löytyy sekä ryhmäliikunnan muotojen että yksilölajien piirissä. Vapaaehtoinen voi toimia vertaisohjaajana, valmentajana, huoltajana, toimitsijana tai esimerkiksi liikuntaluotsina. Liikuntaluotsit ovat vapaaehtoisia, jotka tukevat ja kannustavat omatoimisessa liikunnan harrastamisessa. Liikuntaluotsia voi pyytää kaveriksi esimerkiksi kävelylle, kuntosalille tai hiihtolenkille.

Apuna kotiaskareissa

Vapaaehtoinen voi tarjota apuaan ikääntyneelle myös kodin pienissä ylläpitotehtävissä, esimerkiksi palovaroittimen pariston tai lampun vaihdossa, nurmikon leikkuussa ja muissa ”talkkarihommissa”.

Nettiyhteisöt ja netin käyttö

Netin ja siihen tarvittavien laitteiden käytön opastus on kasvava vapaaehtoistoiminnan muoto, jossa voi myös itse oppia monia hyödyllisiä taitoja. Monet palvelut ovat myös siirtyneet verkkoon, minkä vuoksi on hyödyllistä osata asioida netissä. Netin ja nettiyhteisöjen avulla voi myös pitää yhteyttä läheisiin ja ystäviin, tutustua uusiin ihmisiin, seurata uutisia ja keskusteluja tai osallistua vapaaehtoistoimintaan välimatkoista huolimatta.

Koulutusta vapaaehtoiselle seniorille

Vapaaehtoisille järjestetyt koulutukset ovat tärkeä osa vapaaehtoistoimintaa. Toisinaan lyhyt perehdyttäminen tehtäviin riittää, jotkut vapaaehtoistehtävät vaativat pidemmän koulutuksen. Vapaaehtoisena toimimisen myötä saattaa herätä myös kysymyksiä. Sen vuoksi on tärkeää järjestää myös jatkokoulutusta erilaisista teemoista.

Vertaistoiminta

Vertaistuki on vastavuoroista kokemusten jakamista, jossa ihmiset tukevat toinen toisiaan oman kokemuksen kautta.  Vertaistuki ei ole ammattiapua, vaan se perustuu samoja kokemuksia läpikäyneiden ihmisten kohtaamiseen. Tärkeintä vertaistuessa on kokemus siitä, ettei ole yksin elämäntilanteensa tai ongelmiensa kanssa ja että tulee hyväksytyksi ja kuulluksi ryhmäläisten keskuudessa. Vertaistoimintaa järjestetään muun muassa potilas- tai omaispohjalta. Erilaisia vertaisryhmiä ovat esimerkiksi sururyhmät, omaishoitajien vertaisryhmät sekä kuulo-, muisti- ja sydänyhdistysten vertaisryhmät.