Siirry sisältöön

Kulttuuri

Kulttuurin alan vapaaehtoistehtävät pitävät sisällään laajan kirjon kulttuuritoimintaa. Vapaaehtoisena voit esimerkiksi ohjata erilaisia ryhmiä, tehdä käsitöitä, laulaa tai soittaa, piirtää tai maalata, lukea ja kirjoittaa runoja tai muistella yhdessä. Voit myös toimia kulttuuriluotsina eli olla rohkaisija, opas ja kaveri ihmiselle, jonka ei muuten tulisi lähdettyä kulttuurikohteisiin.

Tässä on muutama esimerkki vapaaehtoistehtävistä kulttuurin parissa. Kannattaa myös ottaa selvää oman kunnan ja lähialueen muista toimijoista.

Vapaaehtoisena voit osallistua monenlaiseen kulttuuritoimintaan Eläkeliitossa. Esimerkiksi TunneMusiikki-toiminnassa yhdistetään kiinnostus vapaaehtoistoimintaan ja musiikkiin. Kursseilla opitaan kohtaamaan iän myötä heikenneet aistit sekä vaillinainen toimintakyky musiikin kuntouttavin keinoin. Elämää käsillä innostaa tekemiseen ja antaa välineitä kädentaitojen käytöstä erityisesti vapaaehtoistoiminnassa.

Kulttuuriluotsina  voit lähteä täysi-ikäisten henkilöiden seuraksi esimerkiksi museoon, kirjastoon, konserttiin tai teatteriin. Luotsit ovat  koulutettuja vapaaehtoisia, jonka kanssa voi esimerkiksi jakaa näyttelyn tai konsertin herättämiä ajatuksia minkä lisäksi luotsit avustavat tarvittaessa liikkumisessa.

Ryhmänohjaajana voit toimia muun muassa kuoro- ja teatteriryhmissä tai vaikkapa lausunta- ja kirjallisuuspiireissä esimerkiksi palvelutaloissa ja -keskuksissa.

Ryhmänohjaajaksi  Helsingin kaupungin palvelukeskuksissa: