Siirry sisältöön

Koulutusta vapaaehtoiselle seniorille

 

Monet  järjestöt ja yhdistykset sekä kunnat tarjoavat koulutusta vapaaehtoisille. Tässä on joitakin esimerkkejä. Vapaaehtoisten koulutuksista kannattaa kysellä myös suoraan lähialueen järjestöistä sekä omasta kunnasta.

Vapaaehtoisten ja vertaisohjaajien koulutusta. Ikäinstituutin käytännönläheiset liikuntaan ja ulkoiluun liittyvät koulutukset antavat sinulle tietoa ikääntyneiden voima- ja tasapainoharjoittelusta, ulkona liikkumisen edistämisestä, arkiliikkumisen tukemisesta sekä senioritanssista. Mielen hyvinvointi –koulutuksissa saat tietoa ikääntyneen ja muistisairaan ihmisen hyvästä kohtaamisesta, mielen hyvinvoinnin ja voimavarojen tukemisesta sekä hyvän arjen rakentamisesta. Asuminen ja ympäristö –koulutuksissa tutustut esimerkiksi ikääntyneen terveyttä tukevan ympäristön rakentumiseen sekä luonnon hyvinvointivaikutuksiin.

Vertaisohjaajakoulutusta. Oletko innokas 50+ -ikäinen liikkuja, jolla voisi olla puhtia ohjata myös muita liikkumaan monipuolisesti luustoterveyttä edistäen? Eläkeliiton kurssilta saat tietoa luustoterveydestä, liikunnasta ja vertaisliikuntaryhmän ohjaamisesta sekä vinkkejä liikuntaharjoituksiin.

Liikuntaystävä-koulutusta. Vertaisohjaamisesta kiinnostuneille järjestetään Lappeenrannassa ja Imatralla koulutusta, joka tukee toimimista iäkkään liikuntaystävänä. Voit toimia vertaisohjaajana ulkoilussa, kuntosaliharjoittelussa, ryhmäliikunnassa tai kotituutorina. Koulutuksessa saat perustietoa muun muassa iäkkäiden lihasvoima- ja tasapainoharjoittelusta sekä liikuntaharjoitteiden ohjaamisesta.

Ystäväpiiri-koulutusta. Ryhmänohjaamisesta kiinnostuneille vapaaehtoisille järjestetään Ystäväpiiri-koulutusta Vanhustyön keskusliitossa. Ystäväpiiri-toiminta on iäkkäille ihmisille tarkoitettua ryhmätoimintaa, jonka tarkoitus on osallistujien yksinäisyyden tunteen lievittäminen sekä uusien ystävien löytäminen. Ystäväpiiri-koulutuksessa saat erinomaiset valmiudet ryhmätoiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja ohjaamiseen.

Mielenterveyteen liittyvää koulutusta. Mielenterveysosaamisella tarkoitetaan arkisia ja yksinkertaisia keinoja, joiden avulla jokainen voi edistää omaa ja läheistensä mielenterveyttä. Suomen Mielenterveysseura järjestää koulutusta kaikille mielenterveystaidoista kiinnostuneille sekä esimerkiksi vapaaehtoistyötä tekeville. Koulutuksissa saat tietoa mielenterveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä työvälineitä omaan selviytymiseen ja toisten tukemiseen elämän vaikeuksissa.

Koulutusta Kirkon keskusteluavun päivystäjäksi. Kirkon keskusteluavun päivystäjänä olet lähimmäinen, joka ottaa toisen vakavasti, pyrkii kuuntelemaan ja ymmärtämään yhteydenottajaa, olivatpa hänen kysymyksensä millaisia tahansa. Keskusteluapua annetaan palvelevassa puhelimessa, palvelevassa netissä sekä palvelevassa chatissa. Päivystäjäksi halutessasi käyt läpi valintahaastattelun sekä osallistut peruskoulutukseen, jossa  saat perustiedot muun muassa  Kirkon keskusteluavun ideologiasta ja keskeisistä toimintaperiaatteista.

Koulutusta Rikosuhripäivystyksen (RIKU) vapaaehtoiseksi. Vapaaehtoistyöntekijänä voit toimia puhelinpäivystäjänä, verkkotyössä ja tukihenkilönä. Koulutus sisältää tietoa muun muassa rikosprosessista, traumaattisesta kriisistä, henkisestä auttamisesta, puhelin- ja verkkoauttamisesta sekä asiakkaan kohtaamisesta. Ennen koulutusta osallistut yhteiseen arviointiin RIKUn työntekijän kanssa tehtävän sisällöstä ja sopivuudesta sinulle.

Koulutusta SOS-kriisikeskuksen päivystäjäksi. Helsingin SOS-kriisikeskuksen vapaaehtoisena toimit päivystäjänä Valtakunnallisessa kriisipuhelimessa ja Tukinetin chatissa. Osa konkarivapaaehtoisista toimii myös henkilökohtaisissa tukisuhteissa tai tapaa asiakkaita kasvokkain. Koulutuksessa käydään läpi kriisien ja puhelin- ja verkkoauttamisen perusteet, pohditaan käytännönläheisesti erilaisia yhteydenottajia, perehdytään vapaaehtoistyön eettisiin periaatteisiin sekä pohditaan omaa jaksamista. Kurssi sisältää myös neljän tunnin harjoittelun sekä ennakko- ja välitehtäviä. Osallistuessasi kurssille sitoudut olemaan kurssi-illoissa aktiivisesti paikalla ja toimimaan koulutuksen jälkeen vapaaehtoisena vähintään vuoden ajan.

Koulutusta vapaaehtoiseksi sovittelijaksi. Sovittelu tarjoaa lakisääteisen mahdollisuuden rikosten ja riitojen aiheuttamien ristiriitojen selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Vapaaehtoinen, koulutettu ja vaitiolovelvollinen sovittelija hoitaa sovittelut ammattihenkilöstön tuella, ohjauksessa ja valvonnassa. Sovittelun peruskurssilta saat perustietoa sovittelun lähtökohdista ja käytännöstä sekä virallisesta oikeusjärjestelmästä. Kurssin suorittamisen jälkeen perehdyt sovittelijan tehtäviin  käytännössä kokeneen sovittelijan kanssa parityössä sekä osallistut jatkokoulutuksiin. Sovittelutoimistot vastaavat vapaaehtoissovittelijoiden rekrytoinnista ja kouluttamisesta tehtäväänsä.

Koulutusta Suvanto-linjan vapaaehtoiseksi vastaajaksi. Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry on valtakunnallisesti toimiva kansalais- ja asiantuntijajärjestö. Sen toiminnan tarkoituksena on ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ehkäiseminen sekä tietoisuuden lisääminen. Suvanto-linja on yhdistyksen valtakunnallinen ja maksuton auttava puhelin, jossa puheluihin vastaavat ammattilaiset ja koulutuksen saaneet vapaaehtoiset. Linjan vapaaehtoisena päivystäjänä tarjoat tukea ja neuvontaa kaltoinkohtelua tai sen uhkaa kokeneille ikääntyneille, heidän läheisilleen ja muille ikääntyneen henkilön hyvinvoinnista huolestuneille.