Siirry sisältöön

Yhdessäolo

Yhdessäoloon liittyvä vapaaehtoistoiminta sisältää esimerkiksi mummo- ja vaaritoimintaa, tukitoimintaa ja ystäväpalvelua.  Nämä vapaaehtoistehtävät edellyttävät yleensä jonkinasteista sitoutumista.

Isovanhemmaksi kouluun. Kouluvaarit ovat vapaaehtoisia, joiden kanssa oppilaat voivat tehdä tehtäviä, keskustella ja kuulla tarinoita. Kouluvaarit osallistuvat kerran viikossa sovituille tunneille ja myös ruokailevat oppilaiden kanssa. Lukumummina ja -vaarina tarjoat lapsille lisää lukukokemuksia sekä innostat heitä lukemisen pariin yhteisten lukutuokioiden avulla. LäksyHelpin ohjaajana autat peruskoululaisia, jos koulutehtävät tuntuvat heistä hankalilta. Läksyjenteon lomassa vietetään aikaa yhdessä, pelataan pelejä ja jutellaan.

Kylämummit ja -vaarit toimivat muun muassa päiväkodeissa, perhekahviloissa ja kerhoissa. He voivat esimerkiksi lukea lapsille kirjoja, ohjata askarteluja tai rakenteluja sekä auttaa pukemisessa ja ruokailuissa. Voit ryhtyä kylämummiksi tai –vaariksi, jos olet vapaaehtoistyöstä kiinnostunut aikuinen, joka haluaa olla läsnä lasten arjessa. Toimintaa järjestää Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Vapaaehtoisena varamummona tai -vaarina  voit tuoda iloa ja toimia turvallisen lapsuuden ja elämän puolesta lapselle, jonka omat isovanhemmat eivät ole arjessa läsnä. Varamummona tai -vaarina toimit siltana eri sukupolvien välillä, siirrät kulttuuriperintöä sekä tuet lapsiperheitä arjessa.

Mieskaverina olet kaveri yksin lastaan kasvattavien äitien lapsille, joilla ei ole yhteyttä omaan isäänsä tai muihin miehiin. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa lapselle turvallinen tapa tutustua aikuisen miehen arkeen ja elämään, lisätä lapsen kehitystä tukevia aikuiskontakteja sekä yksin lastaan kasvattavan äidin jaksamista. Mieskaveri on tavallinen ja luotettava mies, jonka iällä, ulkonäöllä, kansalaisuudella, ammatilla tai muilla henkilökohtaisilla ominaisuuksilla ei ole merkitystä. Tärkeintä on, että  pystyt kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja sinulla on aikaa ja kiinnostusta jakaa arkeasi lapsen kanssa.   Mieskaverit® on Pienperheyhdistys ry:n kehittämää toimintaa.

Wabariksi miehelle. Wabarit – miehet vapaaehtoisina – on miesten ylläpitämää kaverillista ja toiminnallista vapaaehtoistoimintaa. Wabarina toimit vapaa-ajan kaverina aikuiselle miehelle. Haastattelun ja perehdytyksen jälkeen sinulle etsitään sopivin Kaveri. Yksikin tunti riittää kuukaudessa tai halutessasi voit tavata Kaveria vaikka joka viikko. Toimintamuodon voit määritellä itse.

Vapaaehtoiseksi ohjaajaksi Terhokerhoon. Terhokerhot ovat maksuttomia ja kaikille avoimia kohtaamispaikkoja, jonne ovat tervetulleita niin lapset kuin eläkeläiset ja muut aikuiset. Terhokerhoissa leikitään, pelataan, askarrellaan, retkeillään, luetaan, lauletaan tai ollaan vaan yhdessä, sen mukaan mitä osallistujat ovat yhdessä suunnitelleet. Toiminnan toteutuksesta vastaavat  Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Punainen Risti.

Kamuksi lapselle tai nuorelle
OmaKamu-toiminnassa voit olla lapselle luotettava aikuinen rinnallakulkija. Kamu ja lapsi tapaavat säännöllisesti yhteisten harrastusten merkeissä. Kamuna saat ainutlaatuisen mahdollisuuden seurata lapsen kasvutarinaa aikuiseksi. Tulet huomaamaan, kuinka voit itse olla tärkeä tuki lapsen tai nuoren kehityksessä.

Isännäksi tai emännäksi Albertin olohuoneeseen. HelsinkiMission Albertin olohuone on  kohtaamispaikka senioreille ja perheille, joissa on pieniä lapsia. Ideana on, että sukupolvet kohtaavat, tutustuvat ja vaihtavat ajatuksiaan ja kokemuksiaan elämänmenosta. Emännöintiin tai isännöintiin ei vaadita erityistaitoja. Riittää, että olet empaattinen aikuinen, joka tulee toimeen eri-ikäisten ihmisten kanssa sekä osaa kuunnella ja olla läsnä ilman kiirettä.

Muruset on uusi vapaaehtoistoiminnan muoto, jossa koulutuksen saaneet verkkoisovanhemmat kohtaavat lapsia ja nuoria verkossa. Muruset ovat luotettavia aikuisia, joille voi jutella arjestaan tai mistä vain mielen päällä olevasta asiasta turvallisessa ympäristössä.

Kaveri-Kammariin vapaaehtoiseksi. Kaveri-Kammari on vapaaehtoisen hyvinvointityön tukikohta, välityspiste ja matalan kynnyksen kohtaamispaikka kaikenikäisille espoonlahtelaisille. Toiminnan tavoitteena on pyrkiä antamaan akuuttia apua mahdollisuuksien mukaan nopeasti, joustavasti, ilman byrokratiaa ja korvausta. Lisäksi tavoitteena on ylläpitää kammarilaisten oman elämän mielekkyyttä ja iloa.

Sairaalavapaaehtoiseksi. Sairaalavapaaehtoiset käyvät esimerkiksi terveyskeskuksen vuodeosastoilla säännöllisesti. Vapaaehtoisena olet potilaan seurana, keskustelet hänen kanssaan, kuuntelet häntä tai autat ruokailussa riippuen potilaan toiveista ja kunnosta. Erikoissairaanhoidossa tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan tarkoituksena on tukea potilaan sopeutumista sairauteen sekä tarjota mahdollisuus kiireettömään kohtaamiseen. Vapaaehtoisena voit olla muun muassa vertaistukija, juttukaveri, lukuystävä, sairaalaopas ja esiintyjä.

Suomeen muuttaneiden tueksi. Asettuminen uuteen kulttuuriin vaatii uusien asioiden omaksumista. Vapaaehtoisena voit auttaa tulijaa asettumaan uuteen kotiin sekä tutustumaan asuinympäristön palveluihin ja ihmisiin. Voit myös toimia esimerkiksi kielikerhossa, monikulttuurisessa ystävätoiminnassa tai harrastaa yhdessä maahan muuttaneiden kanssa.