Siirry sisältöön
Kuva: Lissu Kiviniemi © Ikäinstituutti.

Kuva: Lissu Kiviniemi © Ikäinstituutti.

Ikääntyminen on ainutlaatuista

Naiset, miehet, insinöörit ja putkimiehet, tarjoilijat ja lastenhoitajat – kaikki ikääntyvät. Ikä on vain yksi suuntaviitta elämänkulussa ja ihmisten välisessä kohtaamisessa. Iäkkäillä on kuitenkin jotain mitä muilla ei ole – pitkä elämänkokemus. Se on arvo, jota voi hyödyntää vapaaehtoistoiminnassa monin tavoin.

Yhä useampi ikäihminen elää tänä päivänä pidempään ja terveempänä kuin aikaisemmin. Suomessa keskimääräinen elinikä on noussut nopeasti ja samalla terveiden elinvuosien määrä on kasvanut.  Muutos liittyy ennen kaikkea elintason nousuun sekä kehittyneeseen sairauksien hoitoon ja kuntoutukseen.

Vaikka ikääntymiseen ei automaattisesti liity heikentynyt terveys tai kasvava avun tarve, ikääntymisen myötä ihmisessä tapahtuu väistämättä muutoksia. Vaihtelu yksilöiden välillä on kuitenkin suurta. Erilaisten apuvälineiden sekä toisen ihmisen avulla ja tuella ikäihminen voi elää täysipainoista elämää omassa kodissaan ja lähiympäristössään toiminnanrajoituksista huolimatta.