Hyödyllisiä linkkejä

 

demokratia.fi

  • Demokratia.fi -sivulta löydät lisätietoa muun muassa vapaaehtoistyön verotuksesta ja työttömän oikeudesta tehdä vapaaehtoistyötä.

Kansalaisareenan blogi verohallinnon uudesta vapaaehtoistyötä koskevasta ohjeesta.

Varmasti vapaaehtoinen. Opas vapaaehtoistoimintaan ikäihmisten parissa. 

Vapaaehtoistoiminnasta iloa monille. Hyvinvointia tukevan vapaaehtoistyön vastuut ja käytännöt.

  • Sitran ja Tampereen kaupungin yhteistyössä julkaisemat  vapaaehtoistoimintaa käsittelevät oppaat.

Kannusta ja innosta seniori mukaan vapaaehtoistoimintaan. Opas seniorivapaaehtoistoiminnan kehittämiseen ja organisoimiseen.

  • Aktiivinen kaiken ikää! Vapaaehtoistoiminnalla osallisuutta senioreille Virossa, Latviassa ja Suomessa -hanke (20152016).

Vapaaehtoistyö, talkootyö, naapuriapu – kaikki käy.

  • Valtiovarainministeriön asettaman työryhmän selvitys vapaaehtoistyöhön liittyvän lainsäädännön kehittämistarpeista ja ohjeistuksen täsmentämisestä 2015.

Vanhusneuvostot vapaaehtoistyön asialla -vinkkivihko

  • Valtaa vanhuus -verkoston ympäristöministeriön tuella julkaisema vinkkivihko vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista ikääntyneiden asumisen kehittämisessä.

Vahvike®- aineistopankki

  • Vanhustyön keskusliitto ylläpitää ja kehittää iäkkäiden virike- ja ryhmätoiminnan Vahvike®-aineistopankkia. Aineistopankki on tarkoitettu erilaisten ryhmien ja kerhojen ohjaajille sekä yksittäisille ihmisille.