Siirry sisältöön

Usein kysyttyä

 

Mitä on vapaaehtoisuus?

Vapaaehtoistoiminta on ihmisten välillä tapahtuvaa palkatonta, vastavuoroista toimintaa, johon ihmiset tulevat mukaan omasta vapaasta tahdostaan ja josta he saavat jotain itselleen. Lisäksi vapaaehtoistyö hyödyttää kolmatta osapuolta perheen ja ystäväpiirin ulkopuolella. Vapaaehtoistoimintaa on auttavan vapaaehtoistyön ohella esimerkiksi yhdistysten luottamushenkilönä toimiminen, harrastusryhmien vapaaehtoinen vetäminen sekä erilaisten tapahtumien järjestämiseen osallistuminen. Epävirallista vapaaehtoistoimintaa on esimerkiksi naapuriapu.

Miksi ryhtyisin vapaaehtoiseksi?

Vapaaehtoisena toimitaan monesta syystä ja monella eri tavalla. Suurimmalla osalla vapaaehtoisia on pyrkimys tehdä hyvää muille, saa­da lisää sisältöä omaan elämäänsä ja tuottaa siten molemminpuolista iloa.  Vapaaehtoisena voi toimia niin liikunnan, kulttuurin kuin harrastetoiminnankin parissa. Vapaaehtoisena voi olla järjestämässä tempauksia tai sitoutua pidempiaikaiseen tekemiseen. Vapaaehtoisuus antaa mahdollisuuden osallistua, vaikuttaa, kokeilla ja oppia uutta. Se lisää ihmistuntemusta ja samalla itsetuntemusta. Antaessaan saa aina myös itselleen. Vapaaehtoisuus virkistää ja antaa monenlaisia kokemuksia. Vapaaehtoisena tutustuu uusiin ihmisiin. Vapaaehtoistoiminta lisää onnellisuutta ja terveyttä ja tekee elämästä mielekkäämpää.

Ketkä osallistuvat vapaaehtoistoimintaan?

Jokainen ihminen, jolla vain on halu ja tahto tehdä hyvää toiselle, voi osallistua vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoisina toimivatkin kaikenlaiset ihmiset ikään, sukupuoleen, ammattiin tai yhteiskuntaluokkaan katsomatta. Ikääntyneet, joilla on aikaa tai halua kokeilla työelämän jälkeen jotain uutta voivat löytää vapaaehtoistoiminnasta mielekästä sisältöä uusien tuttavuuksien parissa. Joku voi haluta jatkaa samantyyppistä toimintaa, jota on työelämässä tehnyt tai laajentaa harrastustaan ja opettaa sitä muillekin.

Kuinka paljon aikaa vapaaehtoistoiminta vie?

Vapaaehtoistoiminta on yleensä niin antoisaa, että sen parissa haluaa viettää aikaa. Vapaaehtoistyötä voi tehdä kertaluontoisesti esimerkiksi osallistumalla keräyksiin, tempauksiin ja kampanjoihin tai toimimalla ikääntyneen asiointiapuna. On hyvä miettiä etukäteen, paljonko aikaa haluaa antaa. Pidempiaikaista sitoutumista toivotaan muun muassa yhdistys- ja ystävätoiminnassa. Jo tunti kerran viikossa voi olla jollekin suuri piristys. Vapaaehtoistoiminnassa oleellista on, että vapaaehtoinen nauttii siitä myös itse, eikä tee sitä vastentahtoisesti.

Mitä vapaaehtoisena voi tehdä?

Vapaaehtoistoiminnan kirjo kattaa koko elämän! Vapaaehtoiset ovat tervetulleita ystäviksi, vertaisryhmien vetäjiksi, saattoavuksi, ulkoiluystäväksi, opintopiirin  tai vaikkapa käsityökerhon vetäjäksi. Vapaaehtoisena voi myös esimerkiksi lukea, esiintyä, kuunnella, leikkiä, postittaa, johtaa puhetta ja esittää arvoituksia.

Mitä osaamista vapaaehtoinen tarvitsee?

Toiminnassa ollaan mukana tavallisen kansalaisen taidoin. Vapaaehtoisen ei tarvitse osata mitään erityistä, vaan hänellä on ”Ihmisen virka”. Joihinkin tehtäviin annetaan koulutusta tukemaan vapaaehtoisen toimintaa ja samalla opastetaan huolehtimaan myös omasta jaksamisesta. Joissakin tehtävissä voi hyödyntää omaa kokemustaan ja aiempaa osaamista.

Mistä saan tietoa?

Vapaaehtoisia välittävien järjestöjen, kuntien ja seurakuntien vapaaehtoisille tarjotaan yleensä peruskurssi tai -koulutus, jossa käydään läpi vapaaehtoistoiminnan periaatteita ja muuta vapaaehtoisuuteen liittyvää. Vapaaehtoisille järjestetään monissa paikoissa myös tapaamisia, joissa voi vaihtaa kokemuksia tai saada työnohjauksellista tukea. Jos haluat ryhtyä vapaaehtoiseksi, voit ottaa rohkeasti yhteyttä suoraan toimipaikkaan tai henkilöihin, joiden kanssa haluaisit vapaaehtoisena toimia. Ellet tiedä tarkasti, millainen tehtävä sinulle sopisi, hyvä tapa on kysyä kokemuksia niiltä, jotka jo toimivat vapaaehtoisina. Vapaaehtoistoimintaa järjestävien tahojen nettisivuilta saa tietoa liittymisestä, jäsenyydestä ja tehtävistä.

Vapaaehtoisen kustannukset

Vapaaehtoistoimintaa järjestävä taho saattaa osallistua kustannuksiin (esim. matkat tai ruokailu). Jokaisella yhteisöllä on kuitenkin oma käytäntönsä kustannusten korvaamisesta eikä kaikilla välttämättä ole siihen mahdollisuutta. Asia on hyvä selvittää etukäteen.

Vapaaehtoisen vakuutus

Vapaaehtoinen toimii tehtävässään parhaan kykynsä ja taitonsa mukaan. Joissakin vapaaehtoistehtävissä taustaorganisaatio on kuitenkin voinut ottaa vapaaehtoistoimintaan osallistuville jäsenilleen tapaturma- ja vastuuvakuutuksen, mistä kannattaa ottaa selvää heti alussa.