Siirry sisältöön
Kuva: Ossi Gustafsson © Ikäinstituutti.

Kuva: Ossi Gustafsson © Ikäinstituutti.

Miten pääsen alkuun?

Oletko kiinnostunut vapaaehtoisuudesta, mutta sinua mietityttää moni asia? Täältä voit lukea, mitä aloittelevan vapaaehtoisen on hyvä tietää ennen toimintaan lähtemistä.

Mitä on vapaaehtoisuus?

Vapaaehtoistoiminta on ihmisten välillä tapahtuvaa palkatonta, vastavuoroista toimintaa, johon tullaan mukaan omasta vapaasta tahdosta ja josta saa jotain myös itselleen. Vapaaehtoistoimintaa on auttavan vapaaehtoistyön ohella esimerkiksi yhdistysten luottamushenkilönä toimiminen, harrastusryhmien vapaaehtoinen vetäminen sekä erilaisten tapahtumien järjestämiseen osallistuminen. Epävirallista vapaaehtoistoimintaa on esimerkiksi naapuriapu.

Miksi ryhtyisin vapaaehtoiseksi?

Vapaaehtoisena toimitaan monesta syystä ja monella eri tavalla. Suurimmalla osalla vapaaehtoisista on pyrkimys tehdä hyvää muille, saada lisää sisältöä omaan elämäänsä ja tuottaa siten molemminpuolista iloa. Vapaaehtoisena voi olla auttamassa keikkaluonteisesti tai sitoutua pidempiaikaiseen tekemiseen. Vapaaehtoisuus antaa mahdollisuuden osallistua, oppia uutta ja tutustua uusiin ihmisiin. Vapaaehtoistoiminnan on lisäksi todettu lisäävän onnellisuutta ja terveyttä tehden elämästä mielekkäämpää.

Kuka voi osallistua vapaaehtoistoimintaan?

Jokainen ihminen, jolla on halu ja tahto tehdä hyvää toiselle, voi osallistua vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoisina toimivat kaikenlaiset ihmiset ikään, sukupuoleen, ammattiin tai toimintakykyyn katsomatta. Monille jo eläkkeelle jääneille vapaaehtoistoiminta voi tuoda elämään mielekästä sisältöä sekä uusia tuttavuuksia. Joku voi haluta jatkaa samantyyppistä toimintaa, jota on tehnyt työelämässä tai laajentaa harrastustaan ja opettaa sitä muillekin.

Kuinka paljon aikaa vapaaehtoistoiminta vie?

Vapaaehtoistoiminta on yleensä niin antoisaa, että sen parissa haluaa viettää aikaa. Sitä voi kuitenkin tehdä myös satunnaisesti esimerkiksi osallistumalla keräyksiin ja kampanjoihin tai toimimalla ikääntyneen asiointiapuna. On hyvä arvioida etukäteen, kuinka paljon aikaansa vapaaehtoisuuteen on valmis antamaan. Pidempiaikaista sitoutumista toivotaan muun muassa yhdistys- ja ystävätoiminnassa. Jo tunti kerran viikossa voi piristää seuraa tai apua tarvitsevaa.

Mitä vapaaehtoisena voi tehdä?

Vapaaehtoistoiminnan kirjo kattaa koko elämän! Vapaaehtoiset ovat tervetulleita ystäviksi, vertaisryhmien vetäjiksi, saattoavuksi, ulkoiluystäväksi, opintopiirin tai vaikkapa käsityökerhon vetäjäksi. Vapaaehtoisena voi myös esimerkiksi lukea, esiintyä, kuunnella, johtaa puhetta ja esittää arvoituksia.

Mitä osaamista vapaaehtoinen tarvitsee?

Toiminnassa ollaan mukana tavallisen kansalaisen taidoin. Vapaaehtoisen ei tarvitse osata mitään erityistä, vaan hänellä on ”ihmisen virka”. Joihinkin tehtäviin annetaan koulutusta, joka tukee vapaaehtoisen toimintaa. Samalla vapaaehtoista opastetaan huolehtimaan myös omasta jaksamisestaan. Hakeutumalla itselle tuttuihin ja mielekkäisiin tehtäviin, voi vapaaehtoinen mahdollisesti hyödyntää omaa kokemustaan ja aiempaa osaamistaan.

Mistä saan tietoa?

Vapaaehtoistoimintaa järjestävissä järjestöissä, kunnissa ja seurakunnissa tarjotaan yleensä peruskurssi tai koulutusta vapaaehtoisuuteen. Monet tahot järjestävät myös tapaamisia, joissa voi vaihtaa kokemuksia tai saada työnohjauksellista tukea. Vapaaehtoistoimintaa järjestävien tahojen nettisivuilta saa tietoa liittymisestä, jäsenyydestä ja tehtävistä. Voit myös ottaa rohkeasti yhteyttä suoraan toimipaikkaan tai henkilöihin, joiden vapaaehtoisena haluaisit toimia.

Järjestöjen kautta vapaaehtoiseksi? Lue lisää täältä

Voinko saada korvauksia kustannuksista?

Vapaaehtoistoimintaa järjestävä taho saattaa osallistua kustannuksiin (esim. matkat tai ruokailu). Jokaisella yhteisöllä on kuitenkin oma käytäntönsä kustannusten korvaamisesta eikä kaikilla välttämättä ole siihen mahdollisuutta. Asia on hyvä selvittää etukäteen.

Onko minut vakuutettu?

Vapaaehtoinen toimii tehtävässään parhaan kykynsä ja taitonsa mukaan. Joissakin vapaaehtoistehtävissä taustaorganisaatio on voinut ottaa vapaaehtoistoimintaan osallistuville jäsenilleen tapaturma- ja vastuuvakuutuksen, mistä kannattaa ottaa selvää heti alussa.