Siirry sisältöön
Kuva: Ossi Gustafsson © Ikäinstituutti.

Kuva: Ossi Gustafsson © Ikäinstituutti.

Iloa ja hyötyä vapaaehtoisuudesta

Vapaaehtoistoiminta antaa tekijälleen paljon; auttamisen iloa, uusia kokemuksia, verkostoja sekä merkitystä elämään. Parhaimmillaan vapaaehtoistoiminta on silloin, kun siitä iloitsevat sekä auttaja että autettava.  

Auttamisen iloa kaikenikäisille

Vapaaehtoisuus tuottaa parhaimmillaan molemminpuolista iloa ja hyötyä. Osallistuminen tarjoaa joukkoon kuulumisen tunteita, säännöllisyyttä sekä merkitystä. Voit olla auttamassa ihmisiä, jotka ilman apuasi eivät selviytyisi jokapäiväisistä askareista tai pääsisi osallistumaan mieltä tai kehoa virkistävään toimintaan. Joskus osallistujat voivat saada enemmän kuin odottavat, esimerkiksi ystäviä, mahdollisuuden jakaa asioita ja oppia uutta. Vapaaehtoisuuden on todettu lisäävän onnellisuutta, vahvistavan itsevarmuutta sekä jopa pidentävän elinikää.

Vapaaehtoisuudesta mielekkyyttä eläkepäiviin

Vapaaehtoistoiminta on tutkimusten mukaan merkittävä tekijä myös eläkeikäisten hyvinvoinnille. Eläkepäivillä on usein aikaa ja vapaus tehdä itseä kiinnostavia asioita ja yhä useammin työuran jälkeen vietetäänkin aktiivista ja vireää elämänvaihetta. Vapaaehtoistyön tekeminen ennakoi ikääntyvien ihmisten joukossa parempaa koettua terveyttä, toimintakykyä sekä fyysistä aktiivisuutta. Myös tyytyväisyys, onnellisuus ja itsetunto on havaittu vapaaehtoistoimintaan osallistumisen myönteisiksi seurauksiksi.

Osa eläkeikäisistä arvostaa sitä, jos toiminta tapahtuu eläkeikäisten kesken. Tällainen vertaisten kesken tapahtuva vapaaehtoistoiminta tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei tarvitse kokea olevansa autettavana tai joutua iän vuoksi syrjään. Erityisesti miehet voivat nauttia toiminnan tuomista uusista sosiaalisista verkostoista ja tuesta. Uudet verkostot ja tuki ovat merkityksellisiä erityisesti menetyksiin liittyvissä elämäntilanteissa. On myös helpottavaa, kun toiset ymmärtävät sairauksia ja vaivoja ja voinnista saattaa puhua avoimesti. Pysyvä osallistuminen esimerkiksi vapaaehtoisryhmiin voi tukea fyysisten ongelmien kanssa jaksamista.

Lue lisää vapaaehtoisuuden myönteisistä vaikutuksista